Phát triển Tháp Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   51 83.33% with 6 votes

Ngăn xếp các đối tượng theo thứ tự tốt nhất để họ intereact với nhau để phát triển cao và cao hơn.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

PuzzleStrategyTowerGrow