Tower Bloxx Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   50 100% with 5 votes

Xây dựng một tháp bằng cách khéo léo Bloxx khối nơi căn hộ trên đầu trang của mỗi khác, nếu bạn nhận được liên kết hoàn hảo của các khối dân hơn sẽ di chuyển in

Điều khiển:
Sử dụng chuột để thả các khối.

StrategyMouse SkillTowerBloxx