Phát triển thung lũng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   183 85.71% with 21 votes

Click vào các nhà xây dựng theo thứ tự thích hợp để xây dựng các cấu trúc tiên tiến nhất trong thung lũng.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleDecorateGrowValley