Phát triển đảo Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   264 86.67% with 30 votes

Nhấp vào bảng theo thứ tự đúng để thực hiện các mục phát triển với mỗi lượt.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

AdventureSimulationGrowIsland