Loa và Quest đảo Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Con của cái ác thuần túy có phần rộng lớn bị nhiễm khuẩn của vũ trụ. Bạn đã được gửi trở lại trong thời gian để xác định vị trí và ngăn chặn tệ nạn này từ bao giờ được sinh ra. Bạn sẽ có thể tìm thấy nó trong thời gian?

Điều khiển:
Z - Giữ cho từ sparkfield / giữ để chạy trong khi di chuyển / Để bỏ qua đoạn cắt cảnh
X -. Chuyển / Talk
không gian -. Tạm dừng / bắt đầu trò chơi.

AdventureIslandQuest