לגדול איילנד משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   264 86.67% with 30 votes

לחץ על לוחות בסדר הנכון כדי להפוך את הפריטים לגדול עם כל תור.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

AdventureSimulationGrowIsland