מעולם לגדול פאזל משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   10 100% with 1 votes

לחבר את כל החתיכות הנכונות כדי לפתור את הפאזל!

בקרות משחק:
להשתמש במקש הרווח או גלגל עכבר כדי לסובב לחץ שמאל
וגרור כדי להזיז את חתיכת הפאזל

PuzzleKidsJigsawNeverGrow