פאזל הדגים נמו משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   85 61.54% with 13 votes

כאשר אתה יכול לראות את התמונה על gamescreen, לתת זמן לעצמך לשנן את התמונה. כאשר יש לך להכיר את התמונה מלאה, עכשיו אתה יכול ללחוץ על "דשדוש " ממוקם כפתור בפינה ימנית התחתונה של gamescreen. חלקי החברה יהיו מעורב אחד מהשני וכל מה שאתה צריך לעשות הוא להחזיר אותם יחד כדי ליצור את התמונה שיש לך להכיר. יינתן לך די מגבלת זמן ארוכה. אתה יכול לראות את כמות הזמן שיש לך בחלק התחתון של gamescreen. פשוט להשתמש בעכבר כדי למקם את החלקים במיקום הנכון שלהם.

בקרות משחק:
עכבר

בלבד.

PuzzleKidsFishJigsawFunnyAndroid Only