اره منبت کاری اره مویی ماهی نمو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   85 61.54% with 13 votes

هنگامی که شما می توانید تصویر را در در gamescreen را ببینید، هم برای خودتان را برای حفظ تصویر. هنگامی که شما به طور کامل آشنا تصویر، شما هم اکنون می توانید از "این سو و ان سو حرکت کردن " را فشار دهید واقع در گوشه سمت راست پایین gamescreen را فشار دهید. قطعات در حال حاضر از یکدیگر مخلوط می شود و همه شما باید انجام دهید این است که آنها را به عقب با یکدیگر برای تشکیل تصویری که شما را آشنا. شما داده خواهد شد کاملا یک محدودیت زمانی طولانی. شما می توانید مقدار از زمان است که شما در قسمت پایین gamescreen را ببینید. فقط از ماوس استفاده کنید برای قرار دادن قطعات در محل مناسب خود.

کنترل بازی:
ماوس

تنها.

PuzzleKidsFishJigsawFunnyAndroid Only