بهشت جزیره پازل اره منبت کاری اره مویی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   23 40% with 5 votes

شما فقط باید 20 دقیقه برای حل این پازل اره منبت کاری اره مویی. شما خواهد بود نقاط متناظر برای هر مسابقه به شما داده شده است. شما یک صدای قفل شنیدن به تایید از بازی. از آن لذت ببرید!

کنترل بازی:
ماوس - برای ارتباط برقرار کردن
سمت چپ ماوس - دوبار کلیک کنید به چرخش قطعه پازل.

JigsawParadiseIslandPuzzle