جزیره ستاره بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   101 90.91% with 11 votes

سعی کنید به جمع آوری تمام ستاره ها، کشتن خرچنگ و رسیدن به پایان!

کنترل بازی:
کلید فلش بالا / فضا = jumpArrow کلید پایین = پایین رفتن (تنها هتل های موجود را هنگامی که شما در حال شنا)، پیکان کلید = رول leftArrow کلید راست به چپ = رول حق

AdventureStarsCollectIsland