شناور بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

جمع آوری به عنوان ستاره های زیادی به عنوان شما می توانید. چگونه می توانم در آن شناور!

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به پرش در داخل و خارج از آب (جایگزین برگزاری UP و DOWN واقعا رفتن). جمع آوری ستاره ها، و اجتناب از بمب. دستورالعمل ها در بازی برای توصیف کامل از هر حالت بازی کنید.

AdventureWaterCollectionArcadeCollectFloat