Pendulums 2 گنجینه های از اینکا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

جمع آوری تعداد زیادی از امپراتوری طلا و پاداش اینکا با پریدن بین سیستم عامل های نوسانی در خزانه های قدیمی بالاتر و بالاتر!

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow و یا "WASD " کلید برای اجرای و پرش.

AdventureJumpCollectPendulumsTreasuresInca