پرش بتمن 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   297 80.56% with 36 votes

بازی بتمن سطوح مدل دهید با دیگر شخصیت های بازی کلاسیک. شما باید 10 زندگی می کند. از آن لذت ببرید تمام راه!

کنترل بازی:
کلید های arrow به حرکت و پرش. نوار فضا به ساقه.

AdventurePlatformsSuper HeroJumping