Batman Chuyển 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   297 80.56% with 36 votes

Chơi Batman mức theo kiểu với các nhân vật trò chơi cổ điển khác. Bạn có 10 cuộc sống. Have Fun tất cả các cách!

Điều khiển:
Phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Không gian thanh để bắn.

AdventurePlatformsSuper HeroJumping