Super Heroes Challenge Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   87 53.33% with 15 votes

Bao nhiêu bạn có biết họ không? Bây giờ là thời gian để tìm hiểu điều này. Tự kiểm tra bằng cách trả lời các câu hỏi trong thời gian ngắn nhất.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleQuizzSuper HeroHeroesChallenge