Game Quizz Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   32 60% with 5 votes

Trả lời tất cả các câu hỏi trước khi các điểm chạy ra ngoài. Vì vậy, bạn tốt hơn suy nghĩ nhanh chóng!

Điều khiển:
Chỉ cần sử dụng chuột để chọn từ các lựa chọn nhất định.

EducationalQuizzGame