Hangman Thêm Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   41 80% with 5 votes

Xem bạn có thể lưu hình người này từ doom nhất định như bạn mò mẫm theo cách của bạn thông qua lời nói. Mặc dù nếu bạn có để xem anh ta chết, hãy thử những con cá! Nó 's tuyệt vời.

Điều khiển:
Sử dụng các phím bàn phím để nhập các chữ cái.

ArcadeStickQuizzHangmanPlus