جلاد به علاوه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

ببینید اگر شما می توانید این شکل چوب را از عذاب خاص ذخیره به عنوان شما لکنت زبان پیدا کردن راه خود را از طریق کلمات. هر چند اگر شما مجبور به دیدن او می میرند، سعی کنید ماهی! این ها 'بسیار عالی است.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های صفحه کلید برای وارد کردن حروف.

ArcadeStickQuizzHangmanPlus