قطع بیگانه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

قدیمی جلاد مدرسه به اندازه کافی خوب است برای برخی از مردم نیست. در حال حاضر، ما باید به چسبیدن به یک بیگانه. گام بعدی چیست، قطع زامبی؟

کنترل بازی:
استفاده از کلید های صفحه کلید برای وارد کردن حروف.

StickQuizzHangAlien