بن 10 نیروی بیگانه: لرز بزرگ محافظ زمین بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   163 84.21% with 19 votes

حفاظت از کاروان حداقل را 1vehicle زنده ماندن.

کنترل بازی:
کلید های arrow به حرکت، نوار فضا به ساقه.

Shoot 'em UpSpaceshipDefendAlienSide ScrollingForceChillProtectorEarth