Thanh tổng thể Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   52 71.43% with 7 votes

Hãy là người chủ thanh, cho thế giới những kỹ năng bạn đã bị khóa đi, đây là nhiều hơn chỉ là về chiến thắng về niềm tự hào của mình

Điều khiển:
Asdf để tấn công.
Phím mũi tên để di chuyển.

ActionStickBeat 'em UpSide ScrollingMaster