Súng Thạc sĩ Jungle Madness Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   21 66.67% with 3 votes

Bạn, ít GunMaster, phải bảo vệ ziggurat của bạn. Kẻ thù về mọi mặt! Tiếp tục bảo vệ, lấy những powerups và đạn rơi từ bầu trời, và chống lại cuộc chiến tốt!

Điều khiển:
WASD để di chuyển;
chuột để ngắm và bắn.
phím dài để nhảy.
Xem trò chơi cho kiểm soát hoàn toàn.

FightingActionShoot 'em UpSide ScrollingMasterJungleMadness