Điên rồ xúc tác Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   507 87.72% with 57 votes

Nhiệm vụ của bạn trong trò chơi chiến đấu mãnh liệt là để chiến đấu thông qua hoards của kẻ thù và đồng thời bạn phải giết các chú hề
Bàn phím điều khiển:..
Trái / phải phím mũi tên - Di chuyển
ký . / xuống phím mũi tên - Mục tiêu
A - tấn công
S - Chuyển
D - Trao đổi vũ khí
chuột điều khiển: -
Di chuyển
A, D.... chuột -. Mục đích / shoot
W - Jump
S -. hoán đổi vũ khí.


Điều khiển:

Move Up / Down phím mũi tên - -
Trái / phải phím mũi tên nhằm mục đích
A -
Chuyển D - - tấn công
S hoán đổi vũ khí
: Bàn phím điều khiển.....
chuột điều khiển:
A, D - Di chuyển
Chuột - Mục tiêu / Shoot
W - Jump
S - Trao đổi vũ khí....

FightingShootingActionShoot 'em UpGunsMadnessAccelerant