جنون Accelerant بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   507 87.72% with 57 votes

وظیفه شما در این بازی مبارزه شدید به مبارزه از طریق hoards از دشمنان و در همان زمان شما را مجبور به کشتن دلقک

صفحه کلید کنترل:. انجمن چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت می کند
تا / پایین کلیدهای پیکان - هدف انجمن A - حمله
S - انتخاب سریع یک انجمن D - سلاح مبادله

کنترل ماوس: -
حرکت
A، D. ماوس - هدف / شوت انجمن W - و پرش
S - سلاح مبادله.


کنترل بازی:
کنترل صفحه کلید: انجمن چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت می کند
بالا / پایین کلیدهای پیکان - هدف انجمن - انجمن پرش D - - حمله
S سلاح SWAP
. انجمن کنترل موس: انجمن A، D - حرکت
ماوس - هدف / شوت W
- پرش
S - سلاح مبادله.

FightingShootingActionShoot 'em UpGunsMadnessAccelerant