سوپر جذب کننده جنون بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

شخصیت های جهان جنون شده توسط عکسبرداری فوق العاده جذب کننده خود را دور از شما.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به هدف. گالری نوار فضا به ساقه.

FightingActionShoot 'em UpSuperSoakerMadness