جنون Stickman 3 - دژ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

از رسیدن به پایگاه خود را به عنوان شما به آنها شلیک نگه دارید stickmen. ارتقا به سلاح های جدید و بیشتر.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به هدف و شلیک کنید.

FightingActionStickDefendSeriesStickmanMadnessStronghold