انفجار جنون بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   43 57.14% with 7 votes

زنده ماندن تا زمانی که ممکن است در اتاق تک تیراندازی دشمنان جدید به عنوان آنها ظاهر می شود. سخت!

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت
تا کلید فلش - پرش انجمن ماوس - هدف / شوت.

FightingActionShoot 'em UpMadnessBlast