Thiệt hại tài sản thế chấp Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   142 87.5% with 16 votes

Thổi lên xe cảnh sát, máy bay trực thăng, các tòa nhà và người squish. Thiết lập trường lực và nhiều hơn nữa.

Điều khiển:
Z-Fire.
Mũi tên
X-phát hành Shield.
Không gian nhảy. Phím di chuyển / Mục tiêu.

RobotsFightingActionShoot 'em UpSide ScrollingCollateralDamages