Bionicles: Pohatu Nuva Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Giúp Pohatu Nuva bảo vệ Bionicles chống lại robot ác.

Điều khiển:
Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển.
Không gian thanh để bắn.

RobotsArcadeFightingActionShoot 'em UpDefendSide ScrollingAdverBioniclesPohatuNuva