Não Safari Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   63 66.67% with 9 votes

Một huấn luyện viên não vui và dễ dàng mà bạn chơi một số trò chơi nhỏ .. Ở cuối của trò chơi bạn sẽ có được kết quả cá nhân của bạn. Sử dụng con trỏ chuột, tùy thuộc vào loại trò chơi bạn chơi.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

EducationalMathMouse SkillFruitMatching FunnyAnimalNumbersAndroid BrainSafari