Đại Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   71 87.5% with 8 votes

Mục tiêu của trò chơi là để tìm một con đường của con số, mà theo các quy tắc toán học ở phía bên tay trái của màn hình trò chơi. Bắt đầu ở phía dưới góc trái và theo các quy định, cố gắng để đạt được kết thúc ở góc trên bên phải hoặc như được chỉ ra. Trò chơi kết thúc khi bạn đạt đến điểm cuối, một cách chính xác.

Điều khiển:
Bắt đầu ở phía dưới góc trái. Sử dụng chuột để chơi game này.

PuzzleEducationalMathNumbersPathways