Sudoku anh hùng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Tìm cách của samurai với Sudoku Hero, một sáng, quay samurai chủ đề trên trò chơi tiếng Nhật với logic và số. Điền vào mỗi hàng, cột và hộp 3x3 với các số từ 1 đến 9, không lặp đi lặp lại bất kỳ số. Bấm vào một hình vuông để đặt một số. Chơi với một giờ hoặc không có. Sử dụng giải quyết nếu bạn gặp khó khăn. Với 6 mức độ khó khăn để chinh phục anh hùng sudoku, cung cấp một liều anh hùng của đố vui online.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

PuzzleNumbersSudokuHero