قهرمان سودوکو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

پیدا کردن راه سامورایی با سودوکو قهرمان، روشن، سامورایی با مضمون چرخش در بازی ژاپن از منطق و اعداد. را پر کنید در هر سطر، ستون و جعبه 3x3 با اعداد 1 تا 9 بدون تکرار هر شماره. کلیک کنید یک مربع به جای یک عدد. بازی با یک تایمر یا بدون. با استفاده از حل اگر شما گیر کرده است. با 6 سطح دشواری را به تسخیر، قهرمان سودوکو ارائه می دهد دوز قهرمانانه سرگرم کننده پازل آنلاین است.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

PuzzleNumbersSudokuHero