سودوکو امگا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

چگونه در مورد بازی سودوکو با برخی از گزینه های مشکل؟

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

PuzzleNumbersSudokuOmega