اغاز و فرجام بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   67 46.15% with 13 votes

زیبا فلش بازی موسیقی!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyAlphaOmega