هواپیما خنده دار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   13068 65.66% with 198 votes

این است برای رفتن به یک پرواز طولانی خسته کننده است. نگاهی سرگرم کننده به یک سطح جدید و بهترین استفاده را از آن توسط شیطان در هیئت مدیره!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس انجام میشود

PuzzleAdventureAircraftFunnyAndroid Airplane