هواپیما خنده دار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12767 65.46% with 194 votes

این است برای رفتن به یک پرواز طولانی خسته کننده است. نگاهی سرگرم کننده به یک سطح جدید و بهترین استفاده را از آن توسط شیطان در هیئت مدیره!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس انجام میشود

PuzzleAdventureAircraftFunnyAndroid Airplane