توپخانه ضد هواپیما بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

نگهبانی از حریم هوایی تا قبل از شیرجه بمب افکن اعتصاب تیرباران کرد. بازی سیستم دسته کوچک موسیقی جاز، هر خمیر خواهد شد امتیاز پاداش. خمیر بیشتر بالاتر پاداش.

کنترل بازی:
عملیات

خالص موس، حرکت موس برای کنترل توپخانه هدف قرار دادن بمب افکن های دشمن، دکمه سمت چپ ماوس را فشار دهید برای راه اندازی توپخانه.

ShootingMouse SkillAircraft