ترانسفورماتور ناوگان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   217 75% with 28 votes

شما دوباره 'مورد حمله قرار گرفت! محافظت از معدن تا زمانی که شما می توانید. اگر Decepticons را سرقت 100 واحد Energon، بازی به پایان رسیده است. استفاده از موس خود را به موقعیت و آتش پرتاب موشک. سازمان دیده بان هدف شما. منفجر کردن Energon و بازی تمام میشود. حرکت لغزنده سرعت موشک را تغییر دهید.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

RobotsShootingActionDefendAircraftTransformersArmada