ترانسفورماتور از عکسبرداری نخست شیطان شکارچی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10632 76.81% with 138 votes

در این ماموریت ترانسفورماتور نخست باید برای پیدا کردن راه برای فرار از این سیاره است. راهنما ترانسفورماتور نخست نابود کردن تمام هیولا در راه او.

کنترل بازی:
ماوس کاربری های arrow به بازی این بازی

Shooting TransformersTransformersShootingPrimeDemonHunter