شکارچی زامبی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   82 80% with 10 votes

. کابین شکارچی 'در لبه جنگل مورد حمله قرار گرفت. گروه انسان زنده از جنگل حمله به cabin.Help او را به محافظت از خانه خود را!

کنترل بازی:

کلیک کنید ماوس به گلوله آتش / بمب / بازنگری.
نوار فضا را به هدف بمب.

FightingShootingActionDefenseZombiesKillingHunter