ترانسفورماتور تلاش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   218 72.41% with 29 votes

مکعب جمع آوری و نکات را در طول راه در حالی که اجتناب از معادن decepticon در.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

RobotsAdventureFlyingCollecting TransformersQuest