تلاش انبه Beakins ' بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

طوطی بودن، Beakins می تواند 'تی به سادگی به یک رستوران و نظم انبه، به جای او تا به صعود یک درخت با حیوانات در تلاش برای جلوگیری از قهرمان ما از سرقت انبه خود را بسته بندی شده است. TvShow:. راهنما Beakins صعود به بالای درخت به رسیدن به 'جهان بزرگترین انبه.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های چپ و راست فلش به حرکت در اطراف. شیر فاصله به پرواز Beakins.

AdventureFruitCollecting FunnyAnimalBeakinsMangoQuest