Beakins 'Mango Quest Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   41 80% with 5 votes

Là một con vẹt, Beakins có thể 't chỉ cần đi tới một nhà hàng và một trật tự xoài, thay vào đó ông đã leo lên một cây đóng gói với các loài động vật đang cố gắng ngăn cản anh hùng của chúng tôi từ ăn cắp xoài của họ.
Trợ giúp Beakins leo lên trên cùng của cây để tiếp cận với thế giới 's xoài lớn nhất.


Điều khiển:
Sử dụng các phím mũi tên trái và phải để di chuyển xung quanh.
Gõ phím dài để làm cho beakins bay.

AdventureFruitCollecting FunnyAnimalBeakinsMangoQuest