Enchanted Quest Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   124 75% with 16 votes

Giúp Arthur trong việc tìm kiếm của mình cho thanh kiếm!

Điều khiển:
Phím mũi tên -
phím mũi tên xuống đi bộ - - Bơi. Fly
phải phím mũi tên..

AdventureFlyingFishObstacleCollecting AnimalSwimmingSwordBirdsEnchantedQuest