تینو 'پایه میوه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12 33.33% with 3 votes

تینو 'خانواده ایستاده میوه در خطر است از بسته شدن! با کمک کمی از Rikki، میمون میوه چیدن، شغل شما این است برای پر کردن سفارشات و مشتریان راضی نگه دارید. سفارشات را پر کنید به درستی برای دریافت پاداش، اما دون 'تی کم کردن سرعت یا اجازه نشستن میوه برای مدت زمان طولانی است که به خریداران ناراضی منجر شود و هزینه های شما را به خانواده کسب و کار! بازی را از طریق 85 سطح سرگرم کننده و 3 حالت های بازی جذاب در راه خود را به سوی موفقیت. تصمیمات درست و شما تخم ریزی 'بیشتر از میوه رشد می کنند. شما تخم ریزی 'رشد یک امپراطوری!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

FruitCollecting AnimalMonkeyFood ServingTino-sStand