سیم کارت تالیا میلیونر لیموناد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

چگونه غنی می تواند به شما در کسب و کار لیموناد را دریافت کنید؟ یافتن پست های اینجا!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

StrategyFruitFood ServingLemonadeMillionaire