برو به میوه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   61 85.71% with 7 votes

راهنما این دو دوستان به خوردن همه میوه است که می تواند، پریدن با طناب خود.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

FruitCollecting AnimalFoodJumping