مسابقه اسب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   50 100% with 5 votes

با اجرای شنی، خوشبو و یا استلا در این تسویه حساب پری مسابقه بازی از طریق سرزمین عجایب. انتخاب کنید تا سیب با تسویه حساب خود، به بازگرداندن سطح انرژی.
شما همچنین می توانید قدرت یو پی اس جادویی به شما کمک در مسابقه استفاده کنید. از آن لذت ببرید!


کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Mouse SkillRacingGirlFruitCollecting AnimalFoodGirlsPony