پیتر اسب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

راهنما پیتر اسب جمع آوری تمام نعل اسب پراکنده در اطراف مزرعه، بدون اینکه توسط سوارکار اسب دوانی شدن خود را کشف. از زمان به زمان این تسویه حساب آرزومندیم کم برخی از رفتار هایی مانند ذرت و سیب. هر درمان نقاط با ارزش است.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت در اطراف.

Collecting AnimalPeterPony